Ylmy-barlag we önümçilikde merhemetli hünärmenler bagyşlanýar
TOP SYITYASY ARTIFIKI Zawod diwary.

Aýratyn önümler

BIZI AR ARTIFIK REaşyl diwarlarymyz dünýä derejesinde ulanylýar
REaşyl giňişlik we güýçlendiriş gurşawyny dörediň.
—GRACE—

Näme üçin bizi saýlamaly?

  • Ygtyýarly hünärmenler

  • Bol tejribe

  • Hil kepilligi

  • Ygtybarly hyzmat

  • Döredijilik we innowasiýa

Näme üçin bizi saýlamaly?
  • takmynan 12

Kompaniýanyň tertibi

GRACE dogry saýlaw

Has gowy merhemet korpusy.emeli ösümlik diwarlaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen kärhana.2000-nji ýylda esaslandyrylan müşderilerimize onlarça ýyl bäri tebigy bezeglere ajaýyp alternatiwalar hödürleýäris.Biz has owadan gurşaw döretmäge we adam zerurlyklary üçin has köp saýlaw hödürlemäge borçlanýarys.