Gardenörite bag bezegi Topiary galp jeňňel paneli Greenaşyl emeli ot ösümligi Boxwood Aýwi diwary

Gysga düşündiriş:

100 sm X 100 sm ýalňyş gök öwüsýän diwar:
1. degmek üçin ýüzlenme: Bu dizaýn, plastmassadan ýasalan ömürlik ýaşyl ýapraklar bilen örtülendir.
2. Içerde we daşarda ulanmak: Bäş ýyllyk Uv durnukly;Yearyl boýy ýaşyl.
3.Unique Design: Çalt Qnd gurmak aňsat.
4. Howa çydamly tehniki hyzmat ýok

Kepilnama bar: SGS, Gurşun mugt, UV garşylygy, REACH


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki maglumatlar

açyk-emeli-ýaşyl-diwar-3
açyk-emeli-ýaşyl-diwar-7
açyk-emeli-ýaşyl-diwar-6
Haryt G718051
Ölçegi 100x100 sm
Şekil Kwadrat
Reňk Goňur ýaşyl, ak we sary garyndy
Materiallar PE
Kepillik 4-5 ýyl
Gaplamak ölçegi 101x52x35cm
Bukja 5pcs / ctn
Jemi agram 17kg
Önümçilik Sanjym edilen polietilen sanjym

Önümiň beýany

1. Emeli ýaşyl diwar näme?
Emeli ýaşyl diwar bezeg sungatynyň bir görnüşi hasaplanýar.Ol diwara, potolokda we diwarda adatça berkidilen.Simokary simulýasiýa ownuk ösümliklerden we güllerden emele gelen emeli ýaşyl diwar hakyky görnüşi üpjün edýär.In engineenerler tebigatda hakyky ösümlik diwarynyň tebigy ösüş ýagdaýyna salgylanyp döredildi.Çäklendirmesiz, uly şatlyk we janlylyk getirmek üçin şekillendirip boljak dürli giňişlige ulanylyp bilner.

2. Emeli ýaşyl diwaryň artykmaçlyklary näme?

Güýçli plastisit we daşky gurşawy goramak

Plastmassa materialynyň ýokary çeýeligi sebäpli emeli ýaşyl diwar ýörite belentlikleriň we şekilleriň modelleri bilen gabat gelip biler we hemişe gök öwüsip biler.Indi emeli ösümlikler diňe bir dürlülige baý bolman, eýsem gurluşy we reňki taýdan hem hakykydyr.Çig mal, esasan, ekologiýa taýdan arassa PE materiallary bolup, howpsuzdygyna güwä geçýär.

Daşky gurşaw bilen çäklendirilmedik

Ofisler, myhmanhanalar we ýerasty ýerler ýaly ýapyk ýerler üçin ýylyň dowamynda çynlakaý yşyk ýetmezçiligi ýüze çykýar.Beýik diwarlar, burçlar we plazalar ýaly käbir açyk ýerlerde bu diňe bir suw üçin oňaýly bolman, eýsem ýanýan güne hem täsir edýär.Janly ösümlik diwarlaryny abatlamak has gymmat düşer.Munuň tersine, emeli ösümliklere howa ýa-da giňişlik az täsir edýär.

Çykdajyly we tehniki hyzmat mugt

Emeli ýaşyl diwarlaryň bahasy ýokary däl we käbirleri hakyky güllerden we hakyky otlardan has arzan.Plasticteňil plastmassa materiallary sebäpli daşamak amatly we götermek aňsat.Has möhümi, galp ösümliklere hyzmat etmek hakyky ösümliklerden has ýönekeý.Galp ýapraklar çüýremez ýa-da çüýremez.Suwarmak, kesmek we zyýan berijilerden goramak hökman däl.

dik diwar12

  • Öňki:
  • Indiki: