Anti-UV emeli ösümlik diwary Öý bezegi Kirpi ýasama ot ýaşyl dik dik asma jeňňel emeli ösümlik ot diwary

Gysga düşündiriş:

100 sm X 100 sm ýalňyş gök öwüsýän diwar:
1. degmek üçin ýüzlenme: Bu dizaýn, plastmassadan ýasalan ömürlik ýaşyl ýapraklar bilen örtülendir.
2. Içerde we daşarda ulanmak: Bäş ýyllyk Uv durnukly;Yearyl boýy ýaşyl.
3.Unique Design: Çalt Qnd gurmak aňsat.
4. Howa çydamly tehniki hyzmat ýok

Kepilnama bar: SGS, Gurşun mugt, UV garşylygy, REACH


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Emeli dik ösümlik diwarlaryny içerde we daşarda aňsatlyk bilen gurup bolýar.Bu diwarlar dürli stilde üznüksiz birleşdirilen ösümlik panelleri bilen döredilýär.Gaty köp ýörite gurallar ýa-da düzedişler bolmazdan gurmak üçin ajaýyp DIY taslamasy.Şol zatlary ýerli enjam dükanyndan aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

anti-uv dik ösümlik diwary 5
anti-uv dik ösümlik diwary 4
anti-uv dik ösümlik diwary 2

Önüm aýratynlyklary

Marka ady GRACE
Ölçegler 100x100 sm
Reňk salgylanmasy Greenaşyl we ak
Materiallar PE
Üstünlikleri UV we ýangyna baha berildi
Durmuş wagty 4-5 ýyl
Gaplamak ölçegi 101x52x35cm
Bukja 5 panelden karton
Arza Umumy meýdançalaryň bezegi, ofisler, howa menzilleri we ş.m.
Eltip bermek Deňiz, demir ýol we howa arkaly.
Özbaşdaklaşdyrma Kabul ederlikli

Üstünliklerimiz

Premium materiallar:Önümlerimiziň hakyky reňkine we berk berkligine göz ýetirmek üçin import edilen arassalanan materiallary önümçilikde ulanýarys.
Hil kepilligi:Emeli ot diwar panellerimiz SGS kepillendirilen we ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl.Gün şöhlesiniň aşagynda ýeňil garrylyk synagyndan geçdiler.
Bol tejribe:20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan hünärmen dizaýnerlerimiz we ökde işgärlerimiz bar, biz buýsanýarys.

ýaşyl diwar-bezeg

  • Öňki:
  • Indiki: