3D wertikal ulgam Emeli ýalňyş zawod Boxwood diwar panelleri Greenaşyl ot diwary

Gysga düşündiriş:

100 sm X 100 sm ýalňyş gök öwüsýän diwar:
1. degmek üçin ýüzlenme: Bu dizaýn, plastmassadan ýasalan ömürlik ýaşyl ýapraklar bilen örtülendir.
2. Içerde we daşarda ulanmak: Bäş ýyllyk Uv durnukly;Yearyl boýy ýaşyl.
3.Unique Design: Çalt Qnd gurmak aňsat.
4. Howa çydamly tehniki hyzmat ýok

Kepilnama bar: SGS, Gurşun mugt, UV garşylygy, REACH


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

11
10
09
Haryt Ekologiýa taýdan arassa simulirlenen ýaşyl ösümlikler emeli bag
Marka ady GRACE
Ölçegler 100x100 sm
Reňk salgylanmasy Greenaşyl, ak we sary
Materiallar PE
Üstünlikleri UV we ýangyna garşylyk
Durmuş wagty 4-5 ýyl
Gaplamak ölçegi 101x52x35cm
Bukja 5 panelden karton
Arza Jaýyň, ofisiň, toýuň, myhmanhananyň, howa menziliniň we ş.m.
Eltip bermek Deňiz, demir ýol we howa arkaly.

Üstünliklerimiz

Premium materiallar:Önümlerimiziň hakyky reňkine we berk berkligine göz ýetirmek üçin import edilen arassalanan materiallary önümçilikde ulanýarys.
Hil kepilligi:Emeli ot diwar panellerimiz SGS kepillendirilen we ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl.Gün şöhlesiniň aşagynda ýeňil garrylyk synagyndan geçdiler.
Bol tejribe:20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan hünärmen dizaýnerlerimiz we ökde işgärlerimiz bar, biz buýsanýarys.

diwar kagyzy-1

  • Öňki:
  • Indiki: