3D wertikal ulgam gök öwüsýän diwar jeňňeli emeli ýaşyl ösümlik ot diwary

Gysga düşündiriş:

100 sm X 100 sm ýalňyş gök öwüsýän diwar:
1. degmek üçin ýüzlenme: Bu dizaýn, plastmassadan ýasalan ömürlik ýaşyl ýapraklar bilen örtülendir.
2. Içerde we daşarda ulanmak: Bäş ýyllyk Uv durnukly;Yearyl boýy ýaşyl.
3.Unique Design: Çalt Qnd gurmak aňsat.
4. Howa çydamly tehniki hyzmat ýok

Kepilnama bar: SGS, Gurşun mugt, UV garşylygy, REACH


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

• Material:Polietilen (PE)

• Ölçegi:100x100 sm

• Reňk salgylanmasy:Greenaşyl, ak, gyrmyzy we goňur

• Gaplamak:5 sany ýasama ýaşyl diwar paneliniň kartony

• Gaplamagyň ululygy:101x52x35 sm

• Kepillik:4-5 ýyl

• Gurluşyň wagty:2-4 hepde

• Arza:Mekdepler, kafeler, howlular, toý suratlarynyň fonunda, plazalarda, kazinolarda, kurortlarda we ş.m.

emeli ösümlikler we güller bilen galp gök öwüsýän diwar-4

Biziňkigalp gök diwargaty hakyky görünýär we hatda iň garaňky ýüzlere-de gök öwüsýär.Greenaşyl diwarlary, gizlinlik diwarlaryny döretmek ýa-da reňkli diwarlar ýaly görünmeýän ýerleri gizlemek üçin ajaýyp.Çydamly we UV-çydamly.

emeli ösümlikler we güller bilen galp gök diwar-5
ýasama-gök öwüsýän diwar-emeli-ösümlikler-güller-6
emeli ösümlikler we güller bilen galp gök öwüsýän diwar-7

Önümiň güýçleri

geýim dükanyndaky galp gök diwar

Premium material

Akeasama gök öwüsýän diwarlarymyz ýokary howa şertlerine solup ýa-da döwülmän çydap bilýän ýokary hilli täze PE materiallaryndan ýasaldy.

Giňişleýin programmalar

Bezegli ýasama gök öwüsýän diwarlar şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi, howlyňyzyň diwaryny, eýwanyny, ýörelgesini, bagyny, diwarlaryny, otaglaryny, içerde ýa-da açyk görnüşde hakyky görnüşi bilen owadanlaşdyrmak we üýtgetmek üçin ajaýyp.

Gurmak aňsat

Her bir gök öwüsýän panelde, özüňiz aňsatlyk bilen gurmak üçin birleşdiriji birleşdirijiler bar.


  • Öňki:
  • Indiki: